Razumevanje, solidarnost in pripadnost

Razumevanje in solidarnost sta dve besedi, ki ju v tej zahtevni in težki situaciji velikokrat slišimo. Ponosno sporočamo, da sta razumevanje in solidarnost prisotna tudi v našem društvu. V preteklem obdobju, od začetka pandemije ter razglasitve konca vseh rokometnih tekmovanj pod okriljem Rokometne zveze Slovenije, smo v društvu začeli z načrtovanjem in izvedbo finančne reorganizacije, saj novonastale razmere zahtevajo in narekujejo nekatere spremembe delovanja društva, predvsem zaradi izpada prihodkov ter trenutne nezmožnosti opravljanja temeljne dejavnosti kluba – treniranja in igranja rokometa.

Finančni ukrepi se nanašajo na pravkar zaključeno sezono in so “prizadeli” prav vse deležnike društva (igralce, trenerje, sodelavce v pisarni, zdravstveno službo, …). Praktično z vsemi je bil sklenjen dogovor, s sprejetjem ukrepov pa so pokazali razumevanje in pripadnost našemu dresu, našim barvam, našemu mestu.

Nejc Poklar – direktor RD Koper: “Trenerjem, igralcem ter vsem ostalim v društvu smo iskreno predstavili situacijo v kateri se je naš klub znašel ter sklenili anekse k veljavnim pogodbam, ki predvidevajo korenito zmanjšanje preostalih prejemkov do konca sezone. Ukrep je bil sprejet z razumevanjem, za kar se vsem zahvaljujemo.

Finančno reorganizacijo izvajamo na nivoju celotnega društva, predvsem se fokusiramo na zmanjševanje stroškov ter reševanje trenutne situacije, zato da lahko optimistično razmišljamo o čimprejšnjem ponovnem zagonu športa ter o normalnem začetku naslednje sezone.”